Giới thiệu dự án

Địa điểm  : Xã Nghi Phú & Xã Nghi Đức, Tp. Vinh, T. Nghệ An

Quy mô   : 11 ha

Chủ đầu tư  : Tổng Công ty Sông Hồng- Công Ty cổ phần Sông Hồng 18

                          

Thông tin dự án

Thiết kế : 2018
Xây dựng : 2019