Đối tác Hợp tác – Liên danh

Surbana International Consultants Pte. Ltd. Singapore Office: 168 Jalan Bukit Merah #01-01 Surbana One, Singapore 150168 Tel: +65 62481288  Fax: +65 62739090 www.surbana.com Comp..

Cơ cấu tổ chức

Giới thiệu chung

Công Ty Cổ phần Tư vấn Hà Đô tiền thân là Xí nghiệp Tư vấn Xây dựng trực thuộc Công ty CP Hà Đô – Bộ Quốc Phòng nay là HADO GROUP, được thành lập từ tháng 11 năm 2002, có giấy phép đăng ký kinh doanh số 110967 do Sở Kế hoạch v&a..