Cơ cấu tổ chức

Đối tác Hợp tác – Liên danh

Surbana International Consultants Pte. Ltd. Singapore Office: 168 Jalan Bukit Merah #01-01 Surbana One, Singapore 150168 Tel: +65 62481288  Fax: +65 62739090 www.surbana.com Comp..

Giới thiệu chung

Công Ty Cổ phần Tư vấn Hà Đô tiền thân là Xí nghiệp Tư vấn Xây dựng trực thuộc Công ty CP Hà Đô – Bộ Quốc Phòng nay là HADO GROUP, được thành lập từ tháng 11 năm 2002, có giấy phép đăng ký kinh doanh số 110967 do Sở Kế hoạch v&a..