Giới thiệu dự án

Thông tin dự án

Vị trí – Location : 60M Truong Son, Ho Chi Minh City
Đơn vị tư vấn – Consultant : HaDoCc – HaDo Group
Chủ đầu tư – Client : HaDo Group
Tổng mức đầu tư – Cost : $ 3 million
Diện tích – Site Area : 9.685 m2
Thời gian thực hiện – Date : 2008