Giới thiệu dự án

Chung cư Hoàng Văn Thái CT1 Residential

Thông tin dự án

Vị trí – Location : Hoang Van Thai Street, Ha Noi
Đơn vị tư vấn – Consultant : HaDoCc – HaDo Group
Chủ đầu tư – Client : HaDo Group ADCC Company
Tổng mức đầu tư – Cost : $ 6 million
Diện tích – Site Area : 30.400 m2
Thời gian thực hiện – Date : 2007