Giới thiệu dự án

Tràng An Hotel

Thông tin dự án

Vị trí – Location : 130 – Thuy Khue – Tay Ho – Ha Noi
Đơn vị tư vấn – Consultant : HaDoCc – HaDo Group
Chủ đầu tư – Client : HaNoi Food Import – Export JSC
Tổng mức đầu tư – Cost : $ 2.5 million
Diện tích – Site Area : 3.000m2
Thời gian thực hiện – Date : 2009